Razgovor o unaprjeđenju položaja zaposlenih u oblasti kulture

Spread the love
Menprom

Danas su u posjeti Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona boravili  dr.sc. Admir Terzić i Denis Memić, predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor SSVOONK-a BiH Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Povod za posjetu bio je sagledavanje modaliteta za unaprjeđenje saradnje između Ministarstva i Sindikata kroz pokretanje socijalnog dijaloga u cilju unaprjeđenja položaja zaposlenih u oblasti kulture, a koji primaju platu iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Ovom je prilikom naglašeno da socijalni dijalog sve više postaje sastavnim dijelom kulture dijaloga, sprječavanja drastičnih oblika društvenih konfrontacija izazvanih neravnomjernom raspodjelom moći, te omogućava sagledavanje uloge, odgovornosti i doprinosa svih socijalnih subjekata u ekonomskim i društvenim zbivanjima.

U kontekstu navedenog, Zlatan Muratović, resorni ministar istaknuo je snažno opredjeljenje Ministarstva za stvaranje uslova za sistemsko rješavanje problema zaposlenih u oblasti kulture a koji primaju platu iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara