Razgovor o mapiranju biljnog i životinjskog svijeta ZP „Konjuh“

Spread the love
Menprom

U Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK održan je sastanak o realizaciji projekta „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“. Riječ je o projektu koji finansira Vlada Italije a implementira Međunarodni komitet za razvoj naroda (CISP) čija su predstavnici, direktorica Jasmina Ovčina kao i evaluator projekta BioSvi Marc Barone, danas razgovarali sa ministrom trgovine turizma i saobraćaja TK Mirsadom Gluhićem.

Reha Centar

Prema riječima ministra Gluhića izradom studije biodiverziteta Zaštićeni pejzaž Konjuh, osim što predstavlja jedinstveno prirodno područje, postaje u turističkom smislu izazov za educirane prirodoslovce i istraživače ali i odabrane turiste. Projekat ima za cilj promociju područja Zaštićenog pejzaža “Konjuh” koji povezuje općine Živinice, Banovići i Kladanj a najvažnija aktivnost u okviru ovog projekta je izrada studije biološke raznolikosti koja bi trebala dati listu biljaka, životinja i staništa na području zaštićenog pejzaža Konjuh.

Ovom je prilikom razgovarano o tome kako poboljšati realizaciju projekta BioSvi jer će u narodnom periodu više pažnje biti posvećeno razvoju turističkih servisa na području Zaštićenog pejzaža Konjuh i Tuzlanskog kantona.

„Sve naše aktivnosti imaju za cilj da područje Zaštićenog pejzaža Konjuh postane atraktivna turistička lokacija u TK“, kazao je ovom prilikom Barone.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara