Rang lista kandidata kojima su odobrena sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 18. Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini, broj: 15/1-02-0105 58/17 od 2O.O4.2O17. godine, Komisija za razmatranje zahtieva 2a odobravanje finansijskih sredstava kao jednokratne bespovratne pomoći u riešavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova niihovih porodica u 2017. godini, donosi:

Reha Centar

LISTA OSNOVANIH

LISTA NEOSNOVANIH, ODBIJENIH NEKOMPLETNIH

aktuelno.ba

Komentari

Komentara