Promocija u Tuzli: „Muslimani u Europskoj uniji“ autora dr. Amira Karića

Rental Travel

Plava sala tuzlanskoga Bosanskoga kulturnoga centra bila je ispunjena do posljednjega mjesta na promociji knjige „Muslimani u Evropskoj uniji“ autora dr. Amira Karića.

Reha Centar

Autor naglašava da je želio da istraži društveni i politički položaj muslimana u Europskoj uniji, sa posebnim akcentom na muslimane u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Švedskoj.

–  Zbog toga Å¡to postoje mnoge predrasude i kategorizacije koje ne odgovaraju stvarnosti, i predodžbe koje nisu utemeljene. Jedna od temeljnih predodžbi koje su krive je da su muslimani monolitna zajednica. Stvara se slika jednoga kolektiviteta koji je monolitan i jedinstven. To je prva zabluda. Također, sa druge strane kada se govori o Europi stvara se slika jedinstvenoga identiteta. Kada se uđe u srž vidi se da su muslimani u zapadnoj Europi različiti po viÅ¡e osnova. Različiti su etnički, jezički, politički i ideoloÅ¡ki.  Mnoge razlike ih čine specifičnim. Europa također nije jedinstven entitet. Velike su razlike u identitetskom smislu između Njemačke, Italije ili Å panije – kazao je  autor dr. Karić.

AMIR KARIĆ PROMOCIJA KNJIGE

Različiti pristupi

Autor dr. Karić napominje da su primjetne velike razlike u pristupu pitanju muslimana u vlastitim društvima. Postoji britanski, njemački  i švedski pristup.

– Kada je riječ o Velikoj Britaniji želio sam da vidim kako jedna zemlja koja je bila imperija sa kolonijalnim iskustvom  pristupa pitanju rjeÅ¡avanja speifičnih potreba muslimana. Sa druge strane Njemačka koja ima iskustva sa muslimanima preko Turske, i na trećoj strani jedno iskustvo skandinavskog modela. Želio sam istražiti monolitnost. Obzirom da je do 2000.godine Å¡vedsko druÅ¡tvo bilo monolitno. Å vedska je imala državnu crkvu na čelu sa kraljem. Å vedska se kreće sada ka multikulturnom druÅ¡tvu – ističe dr. Karić.

Europa kao primjer sekularizma

Akademik Enes Karić, jedan od promotora knjige, ističe da knjiga „Muslimani u Europskoj uniji“ korespondira sa velikom izbjegličkom krizom. Gotovo da je aktuelna izbjeglička kriza u Europi identična sa izbjegličkim krizama koje se događaju u ratu.

– Prvo zbog toga Å¡to su izbjeglice obilježene religijom, iako one to nisu htjele. Od 1945.godine Europa sebe viÅ¡e ne nominira kao kršćanskom. To je jedna sekularna Europa. Europska unija je najveći pozitivni primjer sekularizma. Sada se u sukob dovode izbjeglice i Europa. Zbog toga je i veliki broj državnika uočio da je ovo najveća mirnodobska europska kriza. Moramo znati da se Europa neće rijeÅ¡iti svoga sekularnoga naboja, niti će se izbjeglice liÅ¡iti svoga islamskoga predznaka. Zato je ova knjiga potrebna, jer nam teorijski daje mnoge odgovore – pojaÅ¡njava akademik Karić.

Akademik Karić ističe da Europa mora biti svjesna da su sve temeljne vjere kršćanstvo, islam i judaizam  neeuropske vjere, čiji su osnivači bili iz Azije. Azija je kotao naroda i religija.

AMIR KARIĆ PROMOCIJA KNJIGE

Period agresije

Doc.dr. Dževada Šuško promotorka knjige „Muslimani u Europskoj uniji“ kazala je da ova knjiga nudi pitanja koja Bošnjaci postavljaju od kraja 19. stoljeća.

– Od toga vremena muslimani sebi postavljaju pitanje kako i na koji način živjeti u Europi. Kako sačuvati islamski identitet živeći u Europi. To pitanje zbog imigracije muslimana bilo je aktuelno i u 20.stoljeću. Najveći val imigracija desio se togom agresije na naÅ¡u zemlju. Kada su se BoÅ¡njaci iselili od Kanade, Europe pa sve do Novog Zelanda. Važno je reći da su muslimani u Europi autohtoni europski muslimani. Koji žive sa drugim narodima i dobro se uklapaju u druge druÅ¡tvene i političke sisteme – kazala je dr. Å uÅ¡ko.

Vrijedan izvor informacija

Doktor Mensur Husić, kazao je na promociji da su muslimani izazov za brojne pojedince i državne institucije u Europi.

– Na potrebu humanog odnosa prema islamu i muslimanima joÅ¡ u 15.stoljeću kazivali su mnogi teolozi. Knjiga „Muslimani u Europskoj uniji“ rezultat je sistematičnog istraživanja, sa posebnim osvrtom na položaj muslimana u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Å vedskoj. Knjiga je vrijedan izvor informacija. Jer govori o druÅ¡tvenom i političkom položaju muslimana u Europskoj uniji. Autor elobira i probleme sa kojima se suočavaju muslimani u Europi. Prije svega se misli na izgradnju džamija, halal hrani, beskamatnom bankarstvu – zaključio je dr. Husić.

Promociji knjige „Muslimani u Europskoj uniji“ prisustvovali su brojni predstavnici političkoga, kulturnoga, javnoga i vjerskoga života Tuzle i Tuzlanskoga kantona.

Promociji su prisustvovali muftija tuzlanski mr. Vahid ef. Fazlović, rektor Univerziteta u Tuzli – prof.dr. Enver Halilović, direktor Behram-begove medrese Ahmed ef. Hatunić, kao i Hasan ef. Spahić, predsjednik MIZ Tuzla.

Promociju su organizirali MIZ Tuzla i Pravni fakultet tuzlanskoga Univerziteta.

 

Piše: Džanan Ribić

Fotografije: Eldin Mehmedović i Džanan Ribić

 

Komentari

Komentara