Promocija knjige: Priča mladih osoba sa invaliditetom „Probuđeni snovi“

Spread the love
Rental Travel

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ organizuje promociju  Knjige „Probuđeni snovi“ u četvrtak, 26. oktobra 2017., u 13:00 sati u prostoru amfiteatra Gimnazije „Ismet Mujezinović“ Tuzla. Mlade osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini žive na društvenim marginama.

Reha Centar

Arhitektonska, informacijska i generalna nepristupačnost odvaja mlade ljude sa invaliditetom od svih životno nužnih sadržaja. U svojevrsnoj izolaciji zbog društveno uslovljenih ograničenja u kretanju, informisanju i učenju, mlada osoba sa invaliditetom često nema priliku da izgradi svoje kapacitete do svog maksimuma, niti da testira i primjeni postojeće vještine. Predrasude društva o osobama sa invaliditetom, kao onima koji su predmet društvene brige, utiču i na krivi doživljaj mlade osobe o samoj sebi.

Ipak, moguće je izdići se iznad negativnih stereotipa i pesimističnih prognoza. Zahvaljujući energiji i želji za napredovanjem mnoge mlade osobe sa invaliditetom su ne samo uzele  život i budućnost u svoje ruke nego i svojim angažmanom doprinijeli napretku društvene zajednice.

O životima i uspjesima nekih od njih možete čitati u pričama koje su dio knjige „Probuđeni snovi“. O knjizi i svojim iskustvima će tokom promocije govoriti sami akteri priča, nastojeći probuditi svijest građana o velikom potencijalu koji postoji u redovima osoba sa invaliditetom, te potaknuti druge mlade sa invaliditetom da učine korak ka samostalnom životu. 

Knjiga „Probuđeni snovi“ je nastala u sklopu I.C. “Lotos” projekta “Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH”, kao iskustveni rezultat provođenja projektnih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu i struktuiranog rada sa mladima osobama sa invaliditetom i članovima njihovih obitelji u dvogodišnjem periodu.

Projekat I.C. „Lotos“ provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Stockholma, a financiran je od strane Švedske organizacije za međunarodni razvoj SIDA, posredstvom MyRight.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara