Projekat trajnog stambenog zbrinjavanja žrtava poplava i klizišta u BiH za Tuzlu

Menprom

U prostorijama Gradske uprave, danas su potpisani Ugovori o uređenju međusobnih odnosa, sa 6 korisnika kojima su dodijeljene stambene jedinice, na zemljištu koje je korisnicima dodijelio Grad Tuzla, lokacija Plane i Paša Bunar.

Reha Centar

Sredstva za građenje stambenih jedinica, obezbijedio EU Program oporavka od poplava, koji implementira UNDP, u saradnji sa Federalnim fondom za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o korisnicima čije su kuće uništene u poplavama i klizištima u maju 2014. godine.

STAMBENO ZBRINJAVANJE

U ovom projektu, Grad Tuzla, pored toga što je obezbjedio placeve za kuće, obavlja izvođenje pripremnih radova, koji podrazumijevaju izdavanje  potrebne dokumentacije bez naknade, uspostavu komunalne infrastrukture,  te radove na priključenju budućih objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara