Program manifestacije “Dani Filozofskog fakulteta”

Spread the love
Rental Travel

U cilju prezentacije dostignuća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, međusobne razmjene znanja, iskustava i ideja, intenziviranja saradnje između institucija i organizacija, otvaranja Fakulteta prema društvenoj zajednici te nalaženje zajedničkih rješenja za probleme sa kojima se susreće savremeno društvo, Filozofski fakultet organizira manifestacije pod nazivom „Dani Filozofskog fakulteta“.

Reha Centar

Manifestacija će predstavljati priliku naučnicima, univerzitetskim profesorima i saradnicima, mladim istraživačima doktorantima i magistrima, stručnjacima iz prakse, studentima kao i kreatorima zakona i politika da prezenutuju svoje radove i rezultate istraživanja, kao i druga dostignuća.

Program manifestacije nudi mogućnost promocije, razmjene znanja, ideja i iskustava iz savremene problematike društvenih i humanističkih nauka/studija, diskusiju u vezi s važnim društvenim pitanjima, kao i sticanje novih saznanja.

Manifestacija “Dani Filozofskog fakulteta” će se održavati  u periodu od 28. februara do 07. aprila 2017. godine i planirano je da ima tradicionalni karakter.

unzt – aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara