Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače

Rental Travel

Vlada je dala saglasnost na Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja. U okviru Programa je predviđeno da Ministarstvo privrede, Federalni zavod za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sporazumno rješavaju potrebe tržišta rada za kvalifikovanom i obučenom radnom snagom, te na taj način doprinesu smanjenju broja nezaposlenih i zadovoljenju stvarnih potreba tržišta rada.

Reha Centar

Programom će biti omogućeno poslovnim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona da ostvare pravo na sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba po svom izboru, koje se vode na evidenciji Službe i nemaju znanja i vještine potrebne privredi Tuzlanskog kantona, da izabrane nezaposlene osobe, po uspješnom završetku dokvalifikacije/prekvalifikacije, zaposle i zadrže u radnom odnosu te na osnovu toga za period od dvanaest mjeseci ostvare pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa odnosno dijela neto plate. Finansijska sredstva koja su potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od ukupno 158.000,00 KM. Iznos od 108.000,00 KM bit će obezbijeđen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje putem Programa sufinansiranja zapošljavanja za 2019. (20 osoba X 12 mjeseci X 450 KM =108.000,00 KM), dok su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM utvrđena u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Programom je predviđeno da Ministarstvo sufinansira dio troškova obuke po jednom kandidatu u iznosu od 2.500,00 KM do 3.500,00 KM, u zavisnosti od postupka, što znači da bi do 20 nezaposlenih osoba dobilo mogućnost da realizuje dokvalifikaciju/prekvalifikaciju za certificiranog zavarivača i na taj način ostvari pravo na zaposlenje kod izabranog poslodavca. Poslovni subjekti koji-ostare pravo na dodjelu sredstava po ovom programu obavezno sufinansiraju preostali iznos troškova obuke i dodatne troškove za vrijeme obuke.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara