Pripremi seminar za pravosudni ispit od 21. oktobra

Spread the love
Rental Travel

Kantonalna privredna komora Tuzla obavještava sve zainteresovane kandidate da organizuje PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, 21. oktobra 2017. godine sa početkom u 9,oo sati u prostorijama Komore.

Reha Centar

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu ( Sl. novine FBiH broj 2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Sl. novine FBiH broj 28/16).

Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.  Seminar će trajati devet vikenda i obavljat će se u velikoj sali Kantonalne privredne komore Tuzla. U toku seminara obradit će se ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog prava, upravnog i radnog prava i ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

Realizirat će se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog djela ispita iz krivičnog i građanskog, odnosno porodičnog prava. Nakon završetka programa polaznicima će se izdati certifikat o pohađanju pripremnog edukacijskog programa za polaganje pravosudnog ispita.

Molimo, ukoliko ste zainteresovani za učešće na navedenom seminaru da popunjenu prijavu, koja se nalazi na našoj web stranici, pošaljete na fax broj 035 369 552 ili e-mail edina.kanic@kpktz.ba, najkasnije do 14. oktobra 2017. godine. Kontakt osoba Edina Kanić, telefon broj 035 369 550. Kotizacija: 800,00 KM po polazniku (u cijenu je uključen PDV). Navedeni iznos se može platiti u tri rate. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Komore: Sparkasse Bank dd Filijala Tuzla 199507-00563329-56.

PRIJAVA

aktuelno.ba

Komentari

Komentara