Kantonalna privredna komora Tuzla organizuju seminar

Spread the love
Menprom

Kantonalna privredna komora Tuzla i Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Regionalni centar Tuzla – Odsjek za carinske poslove, organizuju seminar na teme:

Reha Centar

 

 1. Novi Zakon o carinskoj politici BiH
 2. Incoterms 2020

 

Predavač je Nermin Jusić dipl. oec, šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe u Upravi za  indirektno-neizravno oporezivanje Regionalni centar Tuzla – Odsjek za carinske poslove.

Seminar će biti održan u srijedu 30. juna sa početkom u 10,oo sati (velika sala Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb).

Iznos kotizacije za seminar je 70 KM + PDV po polazniku.

Za predstavnike firmi članica Kantonalne privredne komore Tuzla kotizacija
iznosi 50 KM + PDV po polazniku.

Žiro račun za uplatu je: NLB Banka – 132100-0299210088

Zainteresovani za učešće na navedenom seminaru, popunjenu prijavu i uplatnicu trebaju poslati na e-mail komora@kpktz.ba ili fax broj 035 369 552.

NOVI ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BiH

Na seminaru će biti pojašnjenja nova Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH koja stupa na snagu 1. jula 2021. godine i koja donosi: 

 • utvrđivanje novih općih pravila i postupaka koji se primjenjuju na robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja BiH,
 • prelazak na bespapirno poslovanje i elektronsko okruženje,
 • pojednostavljenje, modernizacija i racionalizacija carinskih postupaka i procedura,
 • obezbjeđenje veće pravne sigurnosti, predvidljivosti i jednoobraznosti poslovanja,
 • pojednostavljenje carinskih pravila i procedura,
 • omogućavanje efikasnijeg carinskog poslovanja u skladu sa savremenim potrebama, modernim modelima trgovine i komunikacijskim sredstvima,
 • obaveze BiH prema odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH-EU i
 • kontunuirano usaglašavanje i harmonizacija carinskih propisa sa carinskim propisima EU.

INCOTERMS 2020

Seminar će omogućiti upoznavanje sa pravilima Incoterms 2020 koja predstavljaju globalni skup pravila za međunarodnu trgovinu a koja u redovnim vremenskim razmacima izdaje Međunarodna trgovačka komora (ICC).

Incoterms 2020 stranama u kupoprodajnim ugovorima pomaže regulisati obaveze prodavca i kupca kao i prijenos rizika i podjelu troškova kod razmjene roba.

Pristupačniji i lakši za korištenje, Incoterms 2020 sadrže detaljnija objašnjenja sa unaprijeđenim grafikonima radi ilustracije odgovornosti uvoznika i izvoznika za svako pravilo Incoterms.

Također, jasnije upućuje kako izabrati najprikladnije pravio Incoterms za datu transakciju ili u kakvom je odnosu kupoprodajni ugovor sa datim ugovorima.

 • Ključna promjena u Incoterms 2020:

DAT paritet (Delivered at Terminal – isporučeno na terminal) je preimenovan u DPU (Delivaered at Place Unloaded – isporučeno na mjesto, istovareno).                                                                                                  

P R I J A V A

Rok za prijavu je ponedeljak, 28.  juna 2021. godine

Broj polaznika seminara je ograničen na 50 u skladu se važećim epidemiološkim mjerama.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara