Priprema za projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja

Rental Travel

U Sarajevu je u organizaciji UNDP održan informativni sastanak u vezi sa pripremom Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG. MEG projekat predstavlja novu inicijativu u oblasti lokalnog razvoja u BiH koju finansira Vlada Švicarske i koju će predvoditi Razvojni program UN (UNDP). U ime Vlade TK sastanku je prisustvovao ministar razvoja i poduzetnistva Nermin Hodžić.

Reha Centar

Projekat je predviđen kao dvanaestogodišnja inicijativa koja će se realizirati u tri faze. Prva faza se sastoji od petomjesečne pripremne faze i četverogodišnje glavne faze.

Cilj projekta je podržati decentralizaciju i lokalnu samoupravu u BiH i unaprijediti održivo i pravično pružanje lokalnih usluga. Pored toga, namjera je doprinjeti širenju mogućnosti ekonomskog razvoja putem fokusiranja na lokalne samouprave kao nivo vlasti koji je najbliži građanima i koji ima značajne nadležnosti nad pružanjem lokalnih usluga kao i ključnu ulogu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i poticanju privrednog rasta.

Ukupni preliminarni projektni budžet iznosi 11 993 022 CHF ( 21 600 000 KM).

aktuelno.ba

Komentari

Komentara