Prioritet Vlade TK je stabilizacija kantona

Rental Travel

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić u protokolarnu posjetu primio je predstavnike Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, političke savjetnike Natašu Malinić i Slavomira Gogu.

Reha Centar

„Prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona definisani su društvenim dešavanjima a to su prije svega zaustavljanje privrednog pada i očuvanje onog što je zdravo u realnom sektoru“, pojasnio je premijer Gutić gostima aktuelnu situaciju u Tuzlanskom kantonu.

„Da bi došli do najboljih rješenja i sagledali  stanje u privredi, Vlada TK naložila je izradu analize svih privrednih društava dok uporedo sa tim radimo na finansijskoj konsolidaciji Budžeta TK“, kazao je premijer Gutić te dodao da će se tek nakon toga moći govoriti o konkretnim potezima. Ono što je, prema Premijerovim riječima, najvažnije je forsiranje vlastitih resursa poput energije, uglja i drvne mase.

Kada je u pitanju saradnja sa ostalim nivoima vlasti premijer Gutić je istaknuo da će Vlada TK delegirati inicijativu izmjene federalnih propisa koji su prepreka razvoju i stabilnosti Tuzlanskog kantona, pogotovo kada je u pitanju Zakon o uvezivanju radnog staža te Zakon o stečaju koji mora pretrpjeti izmjene poput ograničenja roka trajanja i prebacivanja radnika u prvi naplatni red.

Govoreći o evropskim integracijama, i sa tim u vezi skorim posjetama diplomata, predstavnici Delegacije EU u BiH ukazali su na važnost razmjene informacija ali i priliku za iskazivanjem namjera za razvoj i interesa Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara