Prijemni ispit na medicini ipak u septembru

Menprom

Povodom  Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona kojim je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli i Medicinskim fakultetom sagledaju mogućnosti da se prijemni ispit na drugom upisnom roku na Medicinskom fakultetu organizira na način da se uvaže određene primjedbe maturanata koji su polagali prijemni ispit na prvom upisnom roku, te na osnovu razgovora ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona mr.sc. Izeta Jagodića i dekana Medicinskog fakulteta prof.dr.sc. Elmira Čičkušića, dogovoreno je da će se ispoštovati zahtjevi maturanata, odnosno da će se koristiti preporučena literatura (informatori) za prijemni ispit, koji su objavljeni u Bosni i Hercegovini, s tim da će se akcenat staviti na informator koji je izdao Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Reha Centar

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, zbog zakonske regulative, nije u mogućnosti organizovati dopunski prijemni ispit za maturante.

Drugi upisni rok ostaje 2.9.2015. godine, a u slučaju nepopunjenosti kvote koja je predviđena za upis na Medicinski fakultet, organizovat će se i treći upisni rok.

aktuelno.ba

 

 

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA

NAUKE, KULTURE I SPORTA TK

 

 

Komentari

Komentara