Preporuka za osobe koje odlaze u polavljena područja

Spread the love
Menprom

Preporuka za osobe koje odlaze u polavljena područja da obavezno obrate pažnju na sljedeće:

Reha Centar

 Za svaku osobu je obavezna kompletna zaštitna oprema koja podrazumijeva
gumene čizme, rukavice, maska za nos i usta.
Poželjno bi bilo odijelo za jednokratnu upotrebu.

 Sa sobom lično ponijeti flaširanu vodu, suhu i konzerviranu hranu.

 Na terenu voditi računa o higijeni ruku, naročito prilikom jela, pušenja cigareta i sl.

 Držati se podalje od oborenih električnih vodova.

 Ukoliko dođe do povređivanja, svaku i najmanju povredu treba medicinski tretirati
(javiti se u najbližu zdravstvenu ustanovu), te sprovesti antitetanusnu zaštitu.

Nakon dolaska sa poplavljenog područja

 Po povratku sa terena opremu za jednokratnu upotrebu baciti, drugu opremu
temeljito oprati i dezinficirati;

 Izvršiti ličnu higijenu (pranje ruku, lica i kompletnog tijela);

 Vozila koja su korištena za transport robe i ljudi oprati neposredno po povratku, a
poželjna bi bila i dezinfekcija vozila;

 Ukoliko se pojave neki od simptoma bolesti: povišena temperatura, slabost,
malaksalost, bolovi u stomaku, povraćanje/ili proliv koji upućuju na moguću
zaraznu bolest, javiti se ljekaru.

JAVNA ZDRAVSTVENO-NASTAVNA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA ”Dr Mustafa Šehović” TUZLA

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara