Preduslovi za osnivanje Općinskog suda u Srebreniku

Spread the love
Rental Travel

Predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Srebrenik zvanično su danas potpisali protokol o regulisanju međusobnih obaveza, između Ministarstva pravosuđa i uprave TK-a i ove općine, u cilju stvaranja uslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku. Prema riječima premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, još tokom 2013.godine, izmjenama i dopunama Zakona o registraciji sudova u FBIH, stvorene su pretpostavke za ponovnim osnivanjem Općinskog suda u Srebreniku.

Reha Centar

„Vlada  Tuzlanskog kantona tokom prošle godine pokrenula je aktivnosti na tom planu, a zvaničnim potpisivanjem ovog protokola konačno su stvoreni uslovi za realizaciju ovog projekta“, rekao je premijer Gutić.

„Potpisanim protokolom definisane su obaveze u pogledu rješavanja imovinsko pravnih odnosa u vezi sa kupovinom zgrade u kojoj će biti smješten Sud, te njene rekonstrukcije i nabavke tehničke opreme“, rekla je ministrica pravosudja i uprave TK-a Ivana Kulić.

Vrijednost projekta je 415.814,00 KM, od čega će 60% sredstava biti osigurano iz Kantonalnog budžeta, dok će preostali dio finansirati Općina Srebrenik. Uz sredstva za adaptaciju zgrade i nabavku tehničke opreme, kako je istakla ministrica Kulić, Kantonalna Vlada je preuzela i obavezu finansiranja rada budućeg Općinskog suda Srebrenik. Općina Srebrenik je, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, prema riječima načelnika ove općine Nihada Omerovića, izdvojila 170 hiljada KM, a početak rada Općinskog suda Srebrenik očekuje se do kraja ove godine.

Potpisivanju Protokola, osim premijera Gutića i ministrice Kulić, u ime Vlade TK  prisustvovali su i ministar finansija TK Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara