Poziv za podnošenje prijava za 2024. godinu za Interkulturalnu nagradu za postignute uspjehe

Spread the love
Rental Travel

Obavještavamo sve zainteresovane da je u toku poziv za podnošenje prijava za 2024. godinu za Interkulturalnu nagradu za postignute uspjehe (Intercultural Achivement Award) koju dodjeljuje Austrijsko Federalno manistarstvo za evropske i međunarodne poslove. Nagrada se dodjeljuje za uspješne i inovativne projekte na polju interkulturalnog i interreligijskog dijaloga, u Austriji kao i na globalnom nivou. Nagrada je otvorena za sve koji identificiraju i koriste prilike koje pozitivno oblikuju interkulturalni i interreligijski dijalog, te sve koji su savladali neki konkretan izazov kroz interkulturalne i interreligijske aktivnosti, kao i one koji promovišu dijalog kultura i religija kroz njihovo medijsko prisustvo.

Reha Centar

U smislu navedenog, traže se veliki i mali projekti koje su implementirali pojedinci i organizacije u poljima umjetnosti/kulture, mladih, ljudskih prava, obrazovanja o globalnom građanstvu, integraciji i jednakosti spolovaProjekti trebaju biti u postupku implementacije ili da su već okončani.

Rok za prijavu je 17.03.2024. godine, a više informacija u vezi procesa prijave se nalaze na stranici:

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/iaa/call-for-applications

Komentari

Komentara