Potpisan ugovor za izradu Prostornog plana Modrac

Menprom

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović  potpisao je danas sa predstavnicima IPSA Institut doo Sarajevo ugovor za izradu Prostornog plana slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine.

Reha Centar

Riječ je o prostornom planu područja od posebnog značaja za Tuzlanski kanton. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja jezera Modrac obuhvata akumulaciju Modrac i obalu, te sva naseljena mjesta u okruženju na površini od oko 8120 ha. Kao nosilac izrade Plana izabran je, prethodnom tenderskom procedurom,  IPSA Institut doo Sarajevo.

Prostornim planom ovog područja bit će utvrđena osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite. Također će biti definisane prioritetne aktivnosti kao i mjere za unaprjeđenje i zaštitu okolice. Plan će obuhvatiti zajednička prirodna i druga obilježja te planirano višenamjensko korištenje akumulacije.

Cilj je, prije svega, promovisati posebna obilježja i osobitosti tretiranog područja, prirodnu cjelovitost, ekološku osjetljivost, razvijenost i ograničenja infrastrukture, turističku atraktivnost i druge značajke pojedinih lokaliteta, kao osnovu za utvrđivanje zajedničkih kriterija korištenja prostora i razmještaja djelatnosti. Planom će također biti definisani uslovi korištenja prostora, kao i urbanističko – tehnički uslovi za postojeće i planirane sadržaje, a sve u skladu sa uslovima zaštite kvaliteta i kvantiteta vodnih resursa. Pored toga bit će predložene mjere zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti te precizirane određene graditeljske intervencije u prostoru,  u skladu sa utvrđenim ograničenjima i mjerama zaštite.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara