IV faza sanacije brane na jezeru Modrac

Spread the love
Menprom

Vlada je danas prihvatila Zahtjev Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za odobravanje finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, a za potrebe realizacije IV faze sanacije brane na jezeru Modrac. U ovom smislu od Vlade Federacije BiH se traži da osigura nedostajućih 600,000,00 KM.

Reha Centar

Tuzlanski kanton je već osigurao 550.000,00 KM, za sanaciju svodova broj 3 i 4 brane Modrac. Osim toga Kanton je do sada realizirao prve tri faze sanacije Brane, u što je uloženo 5.121.895,87 KM. Na hitnost izvođenja radova na IV fazi sanacije brane Modrac, ukazuje i činjenica da je u poplavama iz maja 2014. godine zabilježen apsolutno najviši nivo vode u akumulaciji od 203,42 m.n.m, dakle sa visinom vode na prelivu brane od 3,42 m. Potrebno je imati u vidu da je u proračunima i analizama za sve ključne utjecaje i uslove ekstremnog opterećenja, uzeta u obzir visina preliva od 3 m što odgovara rangu pojave velikih voda jednom u 1.000 godina, a da je zabilježena visina preliva na brani 16. maja 2014. godine za gotovo 0,5m iznad veličine u izračunima.

Opasnosti od nailaska velikog plavnog vala, kao posljedica prelijevanja vode preko brane, ili rušenja brane predstavlja opasnost za stanovnike i industnju gradova Lukavac, Gračanica, Petrovo, Doboj Istok, Doboj i nizvodno rijekom Bosnom. Završetkom IV faze sanacije bi se implementirao kompletan projekat sanacije brane Modrac i tek tada uspostavila funkcionalnost objekta brane Modrac, u pogledu stabilnosti i vododrživosti. Za kraj treba istaknuti da je za projekat IV faze sanacije brane Modrac spremna sva potrebna dokumentacija, glavni projekati je revidiran, te ne postoje bilo kakve smetnje za realizaciju ovog izuzetno važnog projekta.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara