Posebnu brigu Vlada Tuzlanskog kantona je posvetila boračkoj populaciji

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Analizu o socijalno-statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona. Ovom analizom prezentirane su aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u 2016.-u godini, u primjeni osnovnih prava iz federalnih propisa kao i dopunskih prava iz nadležnosti Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Tokom rada u protekloj godini Ministarstvo je imalo četiri strateška cilja koji su u potpunosti i realizirani. Prvi strateški cilj se odnosio na zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Ostvarivanjem navedenog cilja omogućeno je da branioci i članovi njihovih porodica imaju zdravstvenu zaštitu i da ostvarivanjem navedenog dopunskog prava pored zdravstvenog osiguranja istovremeno ostvaruju pravo i na premiju osiguranja, ortotsko-protetska pomagala, lijekove i liječenje.

Zdravstvena zaštita za navedena lica se provodi kao primarna, specijalističko-konsultativna i bolnička, bez ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i liječenja na području Kantona. Prema naprijed navedenom obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo, koje je tokom 2016. godine uplaćivalo doprinose za 4.748 korisnika na području našeg kantona, a pravo na premiju zdravstvenog osiguranja ostvarila su ukupno 49.074 pripadnika ove populacije. Osim navedenog Ministarstvo je borcima obezbjeđivalo i ortotsko – protetska pomagala, higijensko-sanitetski materijal za RVI – osobe sa paraplegijom, lijekove, te banjsko – klimatsko liječenje.

Drugi cilj bilo je stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na finansijska sredstva za stipendiranje, ostvarilo je ukupno 950 kandidata u statusu učenika i 759 kandidata u statusu studenta.

Treći cilj je obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica i nakon obavljenog javnog konkursa pravo na obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, radi stručnog osposobljavanja istih za samostalan rad ostvarilo je 288 kandidata. Svim volonterima za vrijeme obavljanja volonterskog staža Ministarstvo je obezbijedilo mjesečnu naknadu u neto iznosu 200,00 KM, te uplatu u iznosu od 30,00 KM Fondu penziono-invalidskog osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

U nastojanju da se pospješi brže zapošljavanje branilačke Vlada i Ministarstvo su se odlučili na realizaciju Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Ukupno je odobreno 579.448,71 KM i uposlena 71 osoba iz reda boračke populacije. Po Programu zapošljavanja privrednim društvima i registriranim licima koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost za 11 kandidata odobren je iznos od 250.000,00 KM i uposleno je novih 35 lica iz reda boračke populacije, dok je po programu samozapošljavanja za 36 kandidata odobreno 329.448,71 KM.

Osim spomenutog Ministarstvo je realiziralo i brojne druge vidove podrške boračkoj populaciji. Projekat pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica omogućio je da 191 kandidat ostvari pravo na ovu vrstu podrške, a uz brojne druge projekte Vlada je uspjela i da izmiri zaostale obaveze prema boračkoj populaciji koje su datirale iz 2014. i 2015. godine.

aktuelno.ba – Press Vlade TK

Komentari

Komentara