Podrška Vlade TK konsolidaciji unaprjeđenju UKC-a je sigurna i nedvojbena

Menprom

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem, boravila je danas u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Reha Centar

Premijera Halilagića i ministra finansija TK Suada Mustajbašića primili su direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Denijal Tulumović i predsjednik Upravnog odbora UKC Tuzla  Emir Softić.

 Tokom sastanka razgovaralo se o suvlasničkim odnosima između Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine nad Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, neophodnom obnavljanju ugovora o naučnoj saradnji između UKC Tuzla i Univerziteta u Tuzli, kao i o finansijskoj konsolidaciji i nabavci medicinske opreme.

 Premijer Halilagić i ministar finanasija TK Suad Mustajbašić izrazili su spremnost Kantonalne vlade da izdvajanjem značajnih višemilionskih sredstava pomognu konsolidaciju UKC Tuzla i nabavku nove opreme koja će biti temelj njegovog daljeg razvoja.

 „Naša spremnost da prvo konsolidiramo stanje na Univerzitetskom kliničkom centru, a kasnije da naš klinički centar i dodatno unaprijedimo je sigurna i nedvojbena”, istakao je premijer Halilagić, dodajući da je UKC Tuzla brend Tuzlanskog kantona, te da će suvlasnički odnosi koji su uspostavljeni sa Federacijom BiH dodatno olakšati njegovu konsolidaciju, a time donijeti i nove benefite građanima prvenstveno Tuzlanskog kantona, ali i Brčko Distrika i svih drugih kantona koji se u  okvrima zdravstvene zaštite  naslanjaju na zdravstvene usluge UKC Tuzla.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Denijal Tulumović u svom izlaganju goste je upoznao sa stanjem finansijskog poslovanja, potrebama za nabavkom medicinske opreme, odnosno zanavljanjem dotrajale, te je govorio o kadrovskoj strukturi i neophodnoj edukaciji kadra.

Prof. dr. Tulumović je ovom prilikom rekao i da je u posljednje vrijeme veliki broj ljekara izrazio želju da se vrati u Univerzitetski klinički centar Tuzla nakon što su zbog prelaska u druge zdravstvene centre prvobitno napustili ovu ustanovu. Prema njegovim riječima, pomenuti ljekari su vrhunski stručnjaci iz oblasti medicine kojom se bave i njihov povratak će kadrovski unaprijediti UKC Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara