Podrška SS Sindikata BiH u suprotstavljanju nehumanom Prijedlogu zakona o radu Federacije BiH

Menprom

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku Savezu samostalnih sindikata BiH u suprotstavljanju nehumanom Prijedlogu zakona o radu Federacije BiH, kojim vladajuće SDA i HDZ i njihove političke sluge namjeravaju ozakoniti dodatno kršenje prava radnika.

Reha Centar

BOSS je na vrijeme upozoravao da je najavljena izmjena Zakona o radu Federacije BiH nedopustivo dodatno kršenje prava radnika koji se već nalaze na ivici egzistencije, te da aktuelna vlast namjerava staviti radnike u potpuni vazalski status u odnosu na poslodavce, a posebno ratne i poratne profitere koji su izrabljivali radnike i kršili radnička prava.

Federalni premijer Fadil Novalić i njegovi ministri bili su dužni prije dostavljanja Prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru – izvršiti adekvatne konsultacije sa sindikalnim organizacijama koje su se argumentovano suprotstavile najavljenoj zakonskoj izmjeni. Savez samostalnih sindikata BiH i 26 opravdanih primjedbi na zakon ne može se ignorisati, te su federalni parlamentarci dužni odbiti nehumani

Prijedlog zakona i naložiti Vladi Federacije da se uskladi zakon sa zahtjevima predstavnika radnika, uz izvršenje adekvatne simulacije primjene zakona u praksi, kako bi se spriječilo da promjena zakona rezultira daljim kršenjem prava radnika, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

29.7.2015.                                                                                    Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: