Početak izdavanja dopunskih taksi oznaka za taksi prijevoznike u 2017. godini

Spread the love
Menprom

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je od 13.01.2017. godine (petak)  počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Ministarstvo je za taksi prijevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prijevoz i ostalu potrebnu dokumentaciju pristupilo izradi i izdavanju dopunskih oznaka za taksi vozila na području TK za 2017. godinu.

Na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini taksi djelatnost su obavljala 483 taksi prijevoznika sa 607 taksi vozila.

Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 34 pravna lica sa 158 taksi vozila i 184 fizička lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 342 taksi vozila.

Na svim ostalim općinama Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 264 fizičkih lica i 1 pravno lice sa 1 taksi vozilom, odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 265 taksi vozila.

U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je cca 650 (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) osoba iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na Tuzlanskom kantonu.

Evidentno je iz evidencija Ministarstva da se broj registrovanih taksi prijevoznika, odnosno vozila iz godine u godinu povećava, odnosno da se smanjuje broj neregistrovanih taksi prijevoznika.

Za proteklih deset godina broj taksi vozila na području TK se povećao za više od 100,00 %, odnosno broj taksi vozila se udvostručio tj. narastao sa 288 taksi vozila u 2007. godini na 607 taksi vozila na početku 2017. godine.

Ranijih godina najveći trend rasta imao je grad Tuzla (2007. do 2013. godine) dok u posljednje vrijeme  broj registrovanih taksi prijevoznika znatnije raste u općinama Živinice i Srebrenik.

Povećanje broja taksi prijevoznika na području općine Živinice je u direktnoj  korelaciji sa povećanjem broja putnika i letova na Međunarodnom aerodromu Tuzla, dok je povećanje broja taksi prijevoznika na drugim općinama povezano sa radom kontrolnih organa na području TK (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova) jer je dio prijevoznika koje je nelegalno obavljao prijevoz  u ranijem periodu registrovao djelatnost i sada legalno obavljaju taksi prijevoz.

Takođe, dosljednom i permanentnom aktivnošću Ministarstva, u saradnji sa kontrolnim organima (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministrarstvo unutrašnjih poslova) i taksi prijevoznicima, došlo je do „legalizovanja“  neregistrovanih taksi prijevoznika,  odnosno do povećanja broja  legalnih taksi prijevoznika, tako da je  problem neregistrovanih taksi prijevoznika  u najvećoj mjeri eliminisan, što se vidi i iz ranije tabele.

 Distribucija Rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka za 2017. godinu vršiti će se u  Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK, a lijepljenje odnosno postavljanje istih na vozila vršiti će se na parkingu ispred Ministarstva uz prisustvo ovlaštene osobe  Ministarstva, kako bi se spriječila eventualna zloupotreba naljepnice i kako bi naljepnice bile jednoobrazno postavljenje na svim taksi vozilima.

Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2017. godinu je 20.02.2017. godine (ponedeljak).

 Nakon navedenog roka inspektori za cestovni saobraćaj odnosno pripadnici uniformisane policije će podnositi  prekršajne naloge, odnosno zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za taksi prijevoznike koji nisu na propisani način označeni dopunskom taksi oznakom.

Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za pravna lica se kreće u rasponu od 1.000,00 do 5.000,00 KM, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 do 1.000,00 KM.

Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za fizička lica se kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM.

Dopunske oznake za taksi prijevoz postavljaju se u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila.

Potrebna dokumentacija za izdavanje dopunske taksi oznake za 2017. godinu je slijedeća:

 1. Zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake,
 2. Licenca vozila kojim se obavlja taksi prijevoza (kopija),
 3. Riješenje o taksi štandu za tekuću 2017. godinu izdato od strane nadležnog općinskog/gradskog organa (kopija),
 4. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (original ili ovjerena kopija),
 5. Uplata takse u iznosu od 30,00 KM (po jednom vozilu),

Svaka općina na području TK koja ima organizovan taksi prevoz dobiti će dopunske oznake različite boje kako bi se spriječio protivzakoniti rad taksista sa jedne općine na teritoriji druge općine.  Ovaj problem je naročito izražen na području grada Tuzla gdje taksisti sa drugih općina dolaze da rade na teritoriji grada Tuzla.

Pozitivni efekti koje Ministarstvo očekuje distribuiranjem dopunskih oznaka za taksi vozila:

Taksi vozilo obilježeno dopunskom oznakom znači da posjeduje važeću Licencu za obavljanje TAXI prijevoza,

 1. Vozači koji upravljaju taksi vozilom su profesionalni vozači koji posjeduju iskaznicu izdatu od ministarstva, prijavljeni su u PIO i ZZO i isti uredno izmiruju  obaveze po osnovu javnih prihoda,
 2. Brže i jednostavnije prepoznavanje legalnih taksista i olakšan rad inspekciji cestovnog prometa i pripadnicima uniformisane policije prilikom kontrole taksi vozila na području TK,
 3. Građani će moći prilikom korištenja usluga taksi prijevoza lakše uočiti i raspoznati  legalne taksi prijevoznike od nelegalnih,
 4. Pripadnici MUP TK moći će lakše i brže prepoznavati legalne taksi prijevoznike i u skladu sa tim poduzimati zakonom predviđene mjere,
 5. Internoj taksi kontroli  biti će lakše prepoznavanje legalnih od nelegalnih taksi vozila,
 6. Razlikovanje taksi vozila po općinama Tuzlanskog kantona zbog različitih boja za dopunske taksi oznake po općinama Kantona, čime će se onemogućiti taksistima sa teritorija jedne općine da rade na teritoriji druge općine, a što je trenutno prisutno naročito u gradu Tuzli.

Ministarstvo još jednom sugeriše i ujedno upozorava građane TK da u slučaju korištenja taksi prijevoza obavezno vode računa da li se na taksi vozilu nalaze važeće dopunske oznake, odnosno da koriste usluge taksi vozila, koji su na propisan način obilježeni dopunskom taksi oznakom za 2017. godinu.

aktuelno.ba – Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK

Komentari

Komentara