Poboljšanje vidljivosti položaja mladih ljudi u društvu

Spread the love
Rental Travel

U cilju razvijanja cjelovitog sistema podrške psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih, što je jedan od prioritetnih ciljeva koji su definisani Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. godina, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kanton potpisalo je Memorandum o strateškom razumijevanju i strateškoj saradnji sa Udruženjem „Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Tuzla.

Reha Centar

Cilj je jačanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora te planiranje i porovođenje zajedničkih aktivnosti do poboljšanja vidljivosti položaja mladih ljudi u društvu, međusobnom razmjenom informacija i detaljnijim upoznavanjem sa ostvarenim rezultatima, sa fokusom na projekte namijenjene mladim ljudima.

„Planiranje, kreiranje i implementacija novih inicijativa, aktivnosti i projekata čija su ciljna grupa mladi ljudi i oni koji unapređuju položaj mladih ljudi u društvu samo je jedna od aktivnosti koja se planira realizovati kroz zajedničku saradnju Ministarstva i Udruženja Amica Educa“, izjavio je ovom prilikom resorni ministar Zlatan Muratović.

„Amica Educa je udruženje koje već 25 godina kontinuirano radi na edukaciji, psihofizičkoj podršci i savjetovanju ranjivih društvenih grupa ostvarujući pozitivan utjecaj na mentalno i socijalno zdravlje djece, mladih i odraslih“, kazala je program direktorica Ivona Erdeljac te naglasila da su sa realizacijom projekta „Mladi agenti društvenih promjena“ započeli kako bi odgovorili na aktuelne potrebe građana Tuzlanskog kantona.

Namjera je povećati uključenost mladih u društvene promjene fokusirajući se na izazove vezane za mentalno zdravlje, rodnu ravnopravnost i izgradnju nenasilnog okruženja.

Kroz ovakav vid saradnje Ministarstvo nastoji ukazati na potrebe koje mladi imaju ali i probleme sa kojima se oni danas susreću, rečeno je ovom prilikom.

aktuelno.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara