Participacija školarine studentima sa izuzetnim uspjehom

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije

FINRA PROMO

i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Prema ovoj odluci redovni student prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli koji u tekućoj akademskoj godini položi sve ispite utvrđene Nastavnim planom i ostvari prosječnu ocjenu 9,00 i više, pri upisu u narednu godinu studija plaća participaciju u troškovima studija u visini 50% utvrđenog iznosa participacije.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara