OSCE poziva na multidisciplinarni pristup u sprječavanju nasilnog ekstremizma u BiH

Rental Travel

Snažno partnerstvo između sigurnosnog sektora, civilnog društva, lokalnih vlasti i zajednica, kao i privatnog sektora, od vitalne je važnosti za djelotvorno suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, saglasni su učesnici dvodnevnog sastanka koji je organizirala Misija OSCE-a u BiH u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH.

Reha Centar

 Sastanak je okupio predstavnike tužilaštava, agencija za provođenje zakona, nadležnih državnih ministarstava, općina, medija i civilnog društva koji su razgovarali o uspostavljanju jakog partnerstva s ciljem suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji u BiH.

“Svi zajedno moramo uložiti napore kako bismo očuvali naše zajedničke vrijednosti”, rekao je Fermin Cordoba, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u BiH. “Jaka povezanost između pripadnika različitih zajednica, zasnovana na poštovanju i dijalogu, su od ključne važnosti u borbi protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma.”

 Mario Janeček, predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, je istakao: “Sigurnosne agencije u BiH se suočavaju sa mnogim izazovima, uključujući pitanja stranih terorističkih boraca i zloupotrebe interneta za vrbovanje i širenje terorističke propagande. Terorizam predstavlja sistematsku prijetnju cijelom društvu i trebamo zajedno raditi na sprječavanju  radikalizacije mladih i na zaštiti najugroženijih grupa ako želimo osigurati postojanje demokracije i slobode.”

 Učesnici su također zaključili da sigurnost mora biti prepoznata kao zajednički interes svih građana. Građani i vlasti u lokalnim zajednicama bi morali surađivati, a od izuzetne važnosti je i educirati mlade o rizicima uključivanja u nasilnu radikalizaciju.

 “Trebamo prepoznati pozitivne primjere suradnje nevladinih aktera sa sigurnosnim sektorom i drugim institucijama vlasti”, izjavio je Hamza Višća, predstavnik Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva. “Te mehanizme suradnje treba dalje razvijati i prenositi na druga mjesta, kako bi se osiguralo kvalitetno partnerstvo između nevladinog i sigurnosnog sektora.”

 Ovaj događaj je organiziran kao dio projekta o pružanju podrške dijalogu za sprječavanje nasilnog ekstremizma u BiH. Projekat je pokrenula Misija OSCE-a u septembru 2015. godine, a on daje doprinos široj kampanji pod nazivom ‘Ujedinjeni u suprotstavljanju nasilnom ektremizmu’, kojom se naglašava OSCE-ov sveobuhvatni pristup sprječavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, pri čemu se sve relevantne aktivnosti odvijaju pod zajedničkim sloganom #UnitedCVE.

 OSCE BiH -aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: