Omogućiti javnosti pristup informacijama o zaradi funkcionera

Spread the love
Rental Travel

Klub zastupnika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH će na sutrašnjoj sjednici kolegija Predstavničkog doma uputiti inicijativu za formiranje Povremenog radnog tijela Predstavničkog doma čiji bi zadatak bio utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija u institucijama Federacije BiH i preduzećima u vlasništvu FBiH.

Reha Centar

Povremeno radno tijelo bi imalo zadatak da utvrdi ukupan iznos potrošenog novca u posljednjih sedam godina, tačnije u posljednja dva mandata, na ime prihoda i svih drugih privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija – saopćeno je biz SDP-a BiH.

U saopćenju se navodi da bi se potrošeni iznosi provjeravali za funkcije predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, članove Vlade FBiH, poslanike i delegate u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, direktore svih institucija FBiH (agencije, direkcije, službe i dr.), direktore preduzeća u vlasništvu FBiH i rukovodeće službenike institucija FBiH.

” Podsjećamo da je nedavno Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH uputio u proceduru sličnu inicijativu za formiranje Privremene komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje ukupne potrošnje budžetskog novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcije u institucijama BiH “- navodi se u saopćenju.

Dodaje se da na ovaj način SDP želi omogućiti da javnost u FBiH ima puno pravo pristupu informacijama koje se odnose na zarade enitetskih službenika na rukovodećim pozicijama i na zarade direktora preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH – saopćeno je iz Centra za informisanje SDP BiH.(fena)

Komentari

Komentara