Okončana rekonstrukcija Disciplinskog centra za maloljetnike u Odgojni centar TK

Menprom

Otkrivanjem ploče sa novim nazivom javne ustanove premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić i zvanično su okončali proceduru restrukturiranja nekadašnjeg Disciplinskog centra za maloljetnike TK u Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Ovim je Tuzlanski kanton postao prvi kanton u  Federaciji BIH koji je u potpunosti implementirao odredbe novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i omladinom u krivičnom postupku F BiH i ima ovakav tip ustanove koja se može nositi sa svim vidovima maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona, a i šire.

Samo restrukturiranje i promjena naziva rezultat je aktivnosti koje je Vlada TK pokrenula kako bi se osigurala potpuna  primjena novog federalnog Zakona. Ovim zakonom između ostalog definirano je i da nadležni sud može maloljetnika uputiti u odgojni centar na određeni broj sati tokom dana u trajanju najmanje 14 dana a najduže 30 dana, kao i na neprekidni boravak u trajanju najmanje 15 dana, ali ne duže od tri mjeseca. Ovom izmjenom, u odnosu na raniji zakon, produžava se neprekidan boravak sa 20 dana na 3 mjeseca.

„U periodu od osnivanja ustanove, prema evidencijama nadležnih institucija, MUP-a i Centara za socijalni rad, evidentno je smanjenje maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona čime se pokazalo da je ova ustanova u svom dosadašnjem radu opravdala svoje postojanje“, rekla je ovom prilikom ministrica Kulić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara