Oko 65.000 pripadnika boračke populacije koristilo prava u 2015.godini

Rental Travel

Vlada TK prihvatila je Analizu o socijalno – statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona. Za 14 komponeneti dopunskih prava boračke populacije u 2015. godini izdvojeno je 7,5 miliona KM, od čega je samo za zdravstvenu zaštitu  dato 2,7 miliona KM. Među najvećim stavkama su sredstva za obavljanje volonterskog staža, obrazovanje, odnosno stipendiranje srednjoškolaca i studenata te stambeno zbrinjavanje. Imajući u vidu da se ostvarivanje prava svih kategorija boračke populacije odvija na različitim nivoima vlasti i na osnovu više zakonskih propisa ovim je dokumentom prezentovan rad Ministarstva i predložene smjernice za naredni period.

Reha Centar

Ministarstvo je i u 2015. godini pristupilo donošenju novih i predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa. Riječ je o segmentu normativno pravne djelatnosti čija je svrha zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica, a sve u cilju poboljšanja položaja istih.

Prvi strateški cilj Ministarstva odnosio se na zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Omogućeno je da branioci i članovi njihovih porodica imaju zdravstvenu zaštitu i da ostvarivanjem navedenog dopunskog prava pored zdravstvenog osiguranja istovremeno ostvaruju pravo i na premiju osiguranja, ortotsko-protetska pomagala, lijekove i liječenje.

Drugi strateški cilj se odnosio na stipendiranje, obavljanje volonterskog staža i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Navedeni strateški cilj je u segmentu stipendiranja i obavljanja volonterskog staža ispoštovan u punom kapacitetu, dok cilj koji se odnosio na zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica nije ostvaren isključivo iz razloga što nije bilo niti jedne zainteresovane banke putem koje bi se realizovao plasman sredstava za zapošljavanje.

Treći strateški cilj se odnosio na uspostavljanje novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica, na način da su se sredstva dodjeljivala za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica što je ispoštovano u punom kapacitetu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara