Održane sjednice Komisije za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica i Komisije za poduzetništvo

Spread the love
Menprom

U funkciji priprema za februarsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, u četvrtak, 23.02.2017. godine, održane su sjednice Komisije za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica i Komisije za poduzetništvo.

Reha Centar

Komisija za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica i Komisija za poduzetništvo Gradskog vijeća Tuzla razmatrale su i uputile Gradskom vijeću Tuzla na usvajanje Nacrt Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JKP „Komemorativni centar“ Tuzla, Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom fondaciji „Istina pravda pomirenje“ Tuzla, Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima, Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova i Informacija o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2016. godini.

Osim gore naznačenih tačaka, na dnevnom redu članovi Komisije za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica vodili su Raspravu o problematici aerozagađenja u Gradu Tuzla i prisustvovali prezentaciji Sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla u funkciji smanjenja aerozagađenja, pripremljenom od strane Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica.

Članovi Komisije za poduzetništvo razmatrali su i uputili Gradskom vijeću Tuzla na usvajanje Odluku o redefinisanju statusa na JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Odluku o redefinisanju statusa na JU Narodno pozorište Tuzla i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla. Također, razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu JU Dom penzionera Tuzla za 2015. godinu i Analiza problematike zapošljavanja na području grada Tuzla s posebnim akcentom na zapošljavanje mladih s prijedlogom mjera.

Press Grad Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara