Održana 30. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Vlada je danas prihvatila tekst Ugovora o subvencioniranju avio linija koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Javnog preduzeća i Vlade Kantona, a po osnovu prijenosa novčanih sredstava namijenjenih subvencioniranju avio linija Javnog preduzeća i način izvještavanja o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Podsjećamo, radi se o realizaciji 2,5 miliona KM, koliko je Vlada TK osigurala za subvencioniranje avio linija.

Reha Centar

Vlada je danas prihvatila dopunu izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2022. godinu. Time su se stekli uslovi za potpisivanje ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava sa Općinom Kladanj. Također, imajući u vidu da Općina Kladanj nije, do kraja ostavljenog roka za pravdanje ranije dodijeljenih sredstava, finalizirala odobreni projekat rekonstrukcije grijnog sistema u zgradi Općine Kladanj, danas je utvrđeno je da je Općina izvršila povrat 75.958 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Gimnazije „Mustafa Novalić“ Gradačac.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara