Održana 21. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Spread the love
Rental Travel

U petak, 5.8.2022. u zgradi Gradske uprave, održana je 21. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle. Na sjednici su, između ostalog, razmatrani Informacija Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o realizaciji projekata putne infrastrukture, Prijedlog, primjedbi i sugestija na Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona , Prijedloga Odluke o proglašenju (posthumno) Alexandera Langera za počasnog građanina Tuzle, Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave  i stručnih službi Grada Tuzle,  Prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u   Gradskom pravobranilaštvu Grada Tuzle, te prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija, imovinsko-pravna pitanja i dr.

Reha Centar

Na sjednici je istaknuto da se u 2022. godini iz Budžeta Grada Tuzle u projekte putne infrastrukture ulaže oko 10 miliona KM, na preko 60 putnih  pravaca. Neki radovi na gradnji – održavanju puteva, mostova, trotoara, javnih površina su završeni, neki su u toku, dok neki radovi  tek predstoje.  Kada je riječ o Nacrtu Zakona o privremenom korištenju javnih površina  na području TK istaknuto je, između ostalog, da se ovim Zakonom grubo narušavaju osnovni principi vezani za funkcionisanje lokalne samouprave iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. „Smatramo da se ovim Zakonom poseže za nadležnošću grada. Sigurni smo da ne postoji ustavni osnov za donošenje takvog zakona, jer se ne radi o zakonu, koji je neophodan za izvršavanje ustavnih nadležnosti Kantona, što je uslov prema Ustavu Tuzlanskog kantona“, istakao je gradonačelnik Jasmin Imamović, te dodao: „Osim toga, pomenutim Nacrtom Zakona grubo se uzurpira nadležnost Gradskog vijeća, odnosno gradskih i općinskih vijeća gradova i općina ovog kantona, jer politika korištenja javnih površina predstavlja  jednu od vlastitih nadležnosti jedinica lokalne samouprave (općine ili grada), u smislu Zakona o principima lokalne samouprave. Ističemo, da se nacrtom Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području TK grubo narušavaju osnovni principi vezani za funkcionisanje lokalne samouprave sadržanih u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, čija je primjena u državi Bosni i Hercegovini obavezna. Pored toga, na ovaj način Tuzlanski kanton grubo narušava jedno od osnovnih pravnih načela, a to je načelo zakonitosti, jer je ovaj nacrt Zakona u suprotnosti sa više federalnih zakona (Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Zakon o cestama FBiH itd.). Pravno načelo zakonitosti  podrazumijeva da svi propisi i odluke nižega ranga moraju biti u skladu sa zakonima i drugim propisima“, između ostalog je rekao gradonačelnik, obrazlažući primjedbe i sugestije koje je Grad Tuzla uputio Vladi TK u vezi sa Nacrtom Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području TK.

Na Kolegiju je razmatran i prijedlog gradonačelnika da se posthumno za počasnog građanina Grada Tuzle proglasi  Alexander Langer, bivši europarlamentarac, mirotvorac, humanista, veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i Tuzle.

U cilju usklađivanja opisa radnih mjesta sa zakonskim i drugim zahtjevima koji su doneseni u međuvremenu, donesen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave  i stručnih službi Grada Tuzle, koji obuhvata samo potrebu unutrašnje reorganizacije unutar službi,  bez povećavanja broja radnih mjesta, odnosno broja izvršilaca. Na sjednici su razmatrani i drugi prijedlozi odluka i informacija koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara