Održana 15. sjednica kolegija gradonačelnika Grada Tuzle

Menprom

Danas je u Zgradi gradske uprave Tuzla, održana 15. sjednica kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, na kojoj je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla za period 01.01. – 31.12.2015. godine. Ovo preduzeće je i pored velikih materijalnih gubitaka, koje su nastale oštećenjem glavnog voda u prošlogodišnjoj prirodnoj katastrofi, za čiju sanaciju je uložen ogroman napor, poslovalo pozitivno, te prema svim analizama zadržalo potpunu ispravnost vode.

Reha Centar

Tokom sjednice razmatran je prijedlog Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Zlokovac-Ši selo“ i prednacrt regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli. Prisutni su imali priliku pogledati i prezentaciju prednacrta regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli, koju su pripremili predstavnici UO Zavod za urbanizam Tuzla. Riječ je o zaboravljenoj i zapuštenoj lokaciji koja bi trebalo da poprimi potpuno novi izgled i funkciju.

U prilogu se nalazi kompletna prezentacija koju možete preuzeti.

 

Komentari

Komentara