Odgovori na Upitnik Evropske komisije dostupni svim građanima

Nakon današnje ceremonije uručenja predstavnicima Evropske komisije, odgovori BiH na Upitnik Evropske komisije javno su dostupni na internet stranici Direkcije za evropske integracije.

Odgovori na Upitnik predstavljaju rezultat napornog rada i angažmana institucija na svim nivoima vlasti , saopćeno iz Direkcije za evropske integracije BiH.

U pripremi odgovora na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije, tokom 14 mjeseci u 35 radnih grupa radilo je 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti koji su bili imenovani na 1.600 pozicija.

Osim njih, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije, te 20 članova Kolegija za evropske integracije.
Održano je 70 sastanaka tijela u mehanizmu koordinacije tokom tehničke finalizacije odgovora. Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora.

Uz odgovore i priloge, dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referira u odgovorima.

Osim odgovora institucija BiH, Evropskoj komisiji su uručeni i odgovori organizacija civilnog društva na 177 pitanja iz Upitnika EK.
Direkcija je, simbolično prema broju poglavlja, izdvojila i omogućila građanima da odgovore na 35 pitanja od opšteg životnog značaja, te je tada prikupljeno 5347 odgovora građana BiH, koji su takođe uručeni Evropskoj komisiji.

Upitnik je instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a odgovori na pitanja iz Upitnika su jedan od izvora informacija koje će Evropska komisija u tome koristiti.

BHRT

Komentari

Komentara