Objavljen Konkurs za poticaje razvoju poduzetništva F BiH

Spread the love
Menprom

Ministarstvo  razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava privredne subjekte sa područja TK i ostale subjekte koji se bave promocijom  i razvojem poduzetništva da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta  objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za slijedeće projekte:

Reha Centar

Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima

Projekt br. 2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte

Projekt br.3: Poticaj udruženjima i komorama

Projekt br.4: Poticaj obrazovnim institucijama

Projekt br.5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inostrani donatori

Projekt br.6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

Projekt br.7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

Projekt br.8: Poticaj poduzetništvu žena

Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu mladih

Projekt br.10: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Projekt br.11: Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede

Projekt br.12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima

Projekt br.13: Poticaji za promociju poduzetništva

Pravo prijave na konkurs imaju subjekti male privrede definirani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09), sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH, inovatori, učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte, komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika te obrazovno-istraživačke institucije.

Rok za dostavu prijava je 15.08. 2014. godine.

Popis potrebne dokumentacije za apliciranje i dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta http://fmrpo.gov.ba/ba/stranica/view/grant-sredstva-2014.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona poziva privredne subjekte i ostale zainteresirane subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da iskoriste mogućnosti koje se nude u okviru javnog konkursa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i apliciraju za isti. Za više informacija kao i za pomoć u pripremi aplikacija zainteresirani subjekti se mogu obratiti Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, ali i nadležnim općinskim službama.

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: