Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Spread the love
Rental Travel

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla povodom 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, zajedno sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom sa područja TK, organizuje tradicionalni prijem za predstavnike institucija vlasti, medija, javnog i kulturnog života i druge građane Tuzlanskog kantona kako bi zajednički obilježili ovaj dan.

Reha Centar

Prijem će se održati  05. 12. 2016. godine (ponedjeljak) u Kristalnoj dvorani hotela “Tuzla” sa početkom u 11:00 časova.

Tema 3. Decembra 2016. godine je:

Transformišemo naš svijet: Agenda za održivi razvoj do 2030. godine

Postizanje 17 ciljeva za budućnost kakvu želimo“

 Na sedamdesetom zasjedanju Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija 2015. godine usvojen je novi strateški dokument globalnog razvoja: Transformišemo naš svijet: Agenda za održivi razvoj do 2030. godine

kao okvir za promjene koje će osigurati da naša planeta bude bolje mjesto za življenje, naročito najsiromašnijih i isključenih stanovnika.

Ova Agenda je plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet. Njen je cilj i da osnaži univerzalni mir u većoj slobodi.

Sedamnaest ciljeva održivog razvoja i 169 konkretnih zadataka pokazuju opseg i ambiciju ove nove, univerzalne Agende. Njihov je cilj da se nadovežu na Milenijumske razvojne ciljeve i dovrše ono što oni nisu uspjeli da postignu. Također njihov je cilj da ostvare ljudska prava za sve i postignu jednakost rodova i osnaživanje svih žena i djevojčica. Ovi ciljevi i zadaci su integrisani, nerazdvojivi i ravnomjerno obuhvataju tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i ekološku.

Ciljevi i konkretni zadaci će podstaći djelovanje u sljedećih 15 godina u oblastima od ključnog značaja za čovječanstvo i planetu: Ljudi, Planeta, Prosperitet, Mir i Partnerstvo.

Državnici svijeta obavezali su se da do 2030. godine ukinu siromaštvo u svijetu i osiguraju ravnopravno sudjelovanje najsiromašnijih i najisključenijih grupa stanovništva.

Pitanja invalidnosti i osoba sa invaliditetom su također, prepoznata u ovom dokumentu, a što otvara mogućnosti za djelovanje organizacija osoba sa invaliditetom u zagovaranju prava i jednakih mogućnosti te osiguravanju uslova za uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo.

 U našoj zemlji više od  80% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu ili je veoma blizu granice siromaštva. Pristup obrazovanju, zapošljavanju, uslugama socijalne i zdravstvene zaštite je veoma, veoma otežan.

Novi reformski procesi koji se najavljuju ponovo su usmjereni na uskraćivanje i onako nedostatnih vidova podrške za osobe sa invaliditetom, a što mi predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom smatramo nedopustivim.

Ratifikacijom UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Bosna i Hercegovina se obavezala stvarati uslove za dostojanstven život, puno poštovanje prava i osiguravanje jednakih prilika za uključenost osoba sa invaliditetom u društvo.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara