Najava promocije knjige „Samostalan život je i naša nada“

Spread the love
Menprom

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ organizuje promociju knjige priča roditelja mladih osoba sa invaliditetom pod nazivom „Samostalan život je i naša nada“.

Reha Centar

Priče su sakupljene i publikovane u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ koji I.C. „Lotos“ provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Stockholma, a financiran je od strane Švedske organizacije za međunarodni razvoj SIDA, posredstvom MyRight BiH.

Promocija će se održati u četvrtak 16.03.2017. godine, sa početkom u 12:00 sati u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla.

 Rad sa mladim ljudima je nesumnjivo jedna od najvećih investicija svakog društva, a mlade osobe sa invaliditetom često ostaju mimo ionako oskudnih društvenih resursa i tokova, uglavnom se oslanjajući na roditelje kao jedini izvor podrške i oslonca u životu. Sva složenost roditeljske uloge je dodatno pojačana činjenicom da je dijete osoba sa invaliditetom. 

U nedostatku podrške porodica preuzima brojne društvene uloge, za koje nema resurse ni kompetencije. Često to rezultira osjećajem usamljenosti i napuštenosti, a dominantno pitanje iza koga stoji ogroman strah je „Šta će biti sa mojim djetetom kad mene više ne bude?“

Svjesni složenosti problema  i važnosti koju porodica ima u razvoju mlade ličnosti, u I.C. „Lotos“ su u svoj rad na projektu „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom“ uključili roditelje i druge članove porodice. Nakon godinu dana zajedničkog rada, nekoliko radionica i neformalnih kontakata, promijenilo se mnogo toga, kako u njihovim stavovima, tako i u životima njihove djece, mladih osoba sa invaliditetom. Dio tih promjena, upotpunjen ličnim životnim iskustvima i nadama za budućnost svoje djece, sažet je u dvanaest roditeljskih priča pod nazivom „Samostalan život je i naša nada“.

„Vjerujemo da će ova publikacija priča poslužiti mnogim roditeljima i porodicama osoba sa invaliditetom, kao ohrabrenje i motivacija da nastave da se zalažu za prava svoje djece na samostalan život i puno učešće u društvu. Takođe, namjera je da posluži i široj zajednici kako bi se upoznala sa problemima porodica osoba sa invaliditetom koje ostaju na marginama društvene pažnje“, rekla nam je Sandra Marković koja je zajedno sa roditeljima ispričala priče koje su u Tuzli promovisane.

 Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara