Obezbijeđena sredstva za novih 100 volontera iz boračke populacije

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o usklađivanju predviđenih obaveza sa novim Zakonom o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Reha Centar

Sredstva Programa, prema Odluci, namijenjena su za obavljanje volonterskog staža za 2015. godinu u bruto iznosu 230,00 KM mjesečno po osobi, od čega 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos od 30,00 KM na ime plaćanja doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim okolnostima.

Do sada je prema programu Ministarstva priliku z aodrađivanje volonterskog staza dobilo 215 mladih ljudi, a sada će taj broj biti povećan za dodatnih 100.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara