Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzla koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, obavezni prijaviti planirani obim i vrstu proizvodnje, za 2017. godinu, najkasnije do 31.03.2017. godine.

Reha Centar

Naglašavamo da se planirani obim i vrste poljoprivredne proizvodnje po kulturama, kao i brojno stanje stočnog fonda po vrstama, mogu prijaviti samo jednom u toku godine, najkasnije do 31.03.2017. godine.

Upozoravaju se poljoprivredni proizvođači da je prijava poljoprivredne proizvodnje na gazdinstvu obavezna i uvjet za ostvarivanje prava na bilo koji oblik novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Prijave se podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, svakog radnog dana od 8 do 12 sati, a popunjene prijave se predaju u pisarnicu Grada Tuzla.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla, ili putem telefona 035/307-416.

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara