Nužna je veća saradnja izvršne i zakonodavne vlasti u svim općinama i gradovima TK

Rental Travel

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa općinama Tuzlanskog kantona organizirala je  sastanak na temu Jačanje osnovnih funkcija općinskih vijeća povodom programa oporavka u općinama Tuzlanskog kantona“ za predsjedavajuće i sekretare općinskih vijeća.

Reha Centar

 Predsjedavajući i sekretari općinskih vijeća iz općina Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice razgovarali su  o iskustvima tokom i nakon poplava iz maja i avgusta ove godine.ze o niz drugih tema unapređenja rada gradskih i općinskih službi.

sastanak vijeća

Cilj sastanka je pronaći zajedničko rješenje za jačanje funkcija općinskih vijeća kako bi na najbolji mogući način rješavali slične situacije u budućnosti, te postigla veća efikasnost i jača saradnja izvršne i zakonodavne vlasti za dobrobit svih građana.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara