Novi stubovi ulične rasvjete i sijalična mjesta na području grada

Spread the love
Menprom

Predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović, u okviru izvršenja obaveza prema građanima, obišao je sa vijećnikom Edimom Kadićem dio lokacija u Tuzli na kojima je izgrađena i proširena javna rasvjeta.

Reha Centar

Nakon što su vijećnici BOSS-a u okviru parlamentarne većine u Gradskom vijeću Tuzla izglasali Budžet za 2016. godinu (i pored opstrukcija tzv. opozicije sastavljene od SDA, HDZ i SBB koji su odbili glasati za Budžet i dati podršku za obezbjeđenje boljih uslova života građanima u MZ) pristupilo se realizaciji postavljanja novih stubova ulične rasvjete i sijaličnih mjesta.

Mirnes Ajanović je prethodno obišao većinu mjesnih zajednica, a posebno rubnih, kako bi i direktnim uvidom na terenu došao do informacija gdje je potrebno postaviti nove stubove ulične rasvjete ili montirati svjetiljke na već izgrađene stubove.

U saradnji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, u okviru realizacije prve faze projekta izvršena je izgradnja i postavljanje ulične rasvjete na više lokacija u MZ Gornja Tuzla u broju od 30 svjetiljki, u MZ Simin Han 10 svjetiljki, MZ Grabovica 8 svjetiljki, MZ Gornja Obodnica 7 svjetiljki, MZ Bukinje 25 svjetiljki, MZ Dobrnja 17 svjetiljki, MZ Slavinovići 5 svjetiljki, MZ Ljubače 18 svjetiljki, MZ Pasci, Par Selo 16 svjetiljki, MZ Ljepunice 18 svjetiljki, MZ Kreka 10 svjetiljki i MZ Mramor 8 svjetiljki.

Prošle godine je postavljeno 916 svjetiljki, a u narednih mjesec dana pristupiće se realizaciji druge faze aktuelnog projekta na lokacijama MZ Dokanj, Solina, Ši Selo, Srednja Lipnica, Ljepunice, Tušanj, Slavinovići i Centar, gdje će se postaviti novi stubovi i sijalična mjesta, a takođe, i u ostalim mjesnim zajednicama pristupiće se uspostavljanju adekvatne ulične rasvjete.

Press služba BOSS-a

 

Komentari

Komentara

Posted In: