Novi planovi za razvoj Univerziteta u Tuzli

Rental Travel

U srijedu,  02. aprila ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, prof. dr. Mirsad Kunić i rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović  održali su radni sastanak, na kojem su razgovarali o aktuelnim pitanjima, te planovima i ciljevima rada Ministarstva i Univerziteta.

Reha Centar

 Tokom sastanka govoreno je o strateškim pitanjima koja se odnose na razvoj Univerziteta u Tuzli, poput rekonstrukcije, adaptacije i sanacije postojećih objekata unutar Kampusa Univerziteta u Tuzli, mogućnostima zapošljavanja novog akademskog kadra, statusu drugog i trećeg ciklusa studija, potrebi donošenja Pravilnika o akreditaciji i eksternoj evaluaciji, novih standarda i normativa rada na Univerzitetu, donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona kao i pitanju upisne politike i predstojećem konkursu za upis studenata u prvu godinu studija.

Rektor Halilović je posebno istakao rad sa trezorom i teškoće sa kojima se Univerzitet susreće, te pitanje prostora Doma armije Federacije BiH.

 Dogovoreno je da se naredne sedmice održi radni sastanak delegacija Univerziteta i Ministarstva na kojem će se razgovarati o programu rješavanja otvorenih pitanja.

                                                                                      SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Komentari

Komentara