Nekoliko mjera i projekata za bolji zdravstveni sistem

Rental Travel

Aktualna situacija u zdravstvenom sektoru našeg kantona bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, ministra zdravstva Elvisa Bektića, v.d. direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja Almire Hurić i direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli Nešada Hotića.

Reha Centar

Posebna pažnja posveećna je razionalizaciji troškova i problemima s kojim se Zavod susreće u finansijranju zdravstvenog sektora.

Dogovoreno je da se u narednom periodu poduzmu potrebne aktivnosti kako bi Zavod zdravstvenog osiguranja preuzeo finansiranje bolničke liste lijekova, a koju trenutno finansira Klinički centar. „Na taj način očekujemo da ćemo doći do određenih ušteda, a istovremeno i osigurati stabilnije i sigurnije snabdijevanje lijekova za pacijente Kliničkog centra u Tuzli“, rekao je premijer Gutić.

Na sastanku se razgovaralo i o obezbjeđivanju ortotsko – protetskih pomagala konsignacijom, a sve kako bi pacijenti koji ostvaruju pravo na ovu vrstu pomagala što kraće vrijeme čekali na ugradnju.

Također sudionici sastanka su razgovarali i o načinima pružanja zdravstvenih usluga  za neosigurane osobe i načinima njenog finansiranja. Premijer Gutić je izrazio spremnost Vlade Tuzlanskog kantona da preuzme ove obaveze u iznosu oko oko 2 miliona KM, te i na taj način rastereti poslovanje Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Odjeljenje za informisanje

aktuelno.ba

Komentari

Komentara