„Navike promijeni – školu opremi” – poziv na učešće u takmičenju!

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona, Minstarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, vas pozivaju da se prijavite na regionalno takmičenje osnovnih i srednjih škola “Navike promjeni, školu opremi”.

Reha Centar

Rezultati koje u ovom takmičenju postignu škole sa područja Tuzlanskog kantona, biće vrednovani od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, kroz Instrumentarij za vrednovanje škola. Sve škole učesnice će od organizatora dobiti odgovarajuće certifikate o učešću u takmičenju.

Prije vašeg prijavljivanja pažljivo pročitajte detaljno uputstvo o učešću na takmičenju, koje možete preuzeti zajedno sa obrascem za prijavu na: www. crp.org.ba ili www.vladatk.kim.ba

Vaše prijave očekujemo do 1. novembra 2021. godine (ponedjeljak) do kraja dana!

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili su vam tokom prijavljivanja na takmičenje potrebna dodatna pojašnjenja ili informacije, možete se obratiti na:
e-mail: adi.t@crp.org.ba
Tel: (+387 35) 255-217 ili 248-340
Kontakt osoba: Adi Tanović, Centar za razvoj i podršku (CRP)

Dokumente za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Takmičenje “Navike promjeni, školu opremi” dio je projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola” ili skraćeno „Pametne škole 2”. Radi se o 3,6 miliona KM vrijednom prekograničnom projektu. Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija.

Komentari

Komentara