Nastavljena kampanja BOSS-a vraćanja morala u politiku

Spread the love
Menprom

Tuzlansko Vijeće je na prijedlog Mirnesa Ajanovića, usvojilo inicijativu kojom se od pravosudnih organa traži ispitivanje porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, uključujući i predsjednike političkih stranaka, čime je nastavljena kampanja BOSS-a u cilju vraćanja morala u politiku.

Reha Centar

Nosilac liste BOSS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović istakao je da izraženo nezadovoljstvo građana i na februarskim protestima,  te stepen opšteg kriminaliteta u državi, obavezuje na konkretno djelovanje jer su brojni zvaničnici i predsjednici političkih stranaka 1992. godine bili lica sa minimalnom imovinom, dok sada raspolažu višemilionskom imovinom, ili su je prenijeli na srodnike i druga lica.

Potrebno je zbog razmjera počinjene štete prema državi i građanima prioritet istrage staviti na predsjednike političkih stranaka i druge stranačke funkcionera u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Na osnovu obrazloženja Mirnesa Ajanovića tuzlansko Vijeće je usvojilo sljedeće: “Insistira se na ispitivanju porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH, uključujući i predsjednike političkih stranaka, odnosno traži se da nadležni organi provjere i provedu istragu kakvo je bilo imovinsko stanje funkcionera prije 1992. godine, a kakvo je danas, te da li je imovina stečena na zakonit način, a da navedena aktivnost krene od predsjednika političkih stranaka”.

Muamer Dedić, Press BOSS-a

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara