Prva sjednica Konferencije ministara obrazovanja je veliki korak ka obrazovnoj reformi u BiH

Rental Travel

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja inicijativu Ministarstva civilnih poslova, kao i napore uložene u koordinaciju i organizaciju prve sjednice Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koja će se održati sutra, 29. jula 2015. godine.

Reha Centar

Misija cijeni Konferenciju kao važan koordinacijski mehanizam, koji treba da doprinese rješavanju pitanja iz obrazovne reforme.

 Imajući u vidu činjenicu da se Konferencija ministara obrazovanja posljednji put sastala u septembru 2013. godine, molimo ministre i njihove kolege da iskoriste ovaj i buduće sastanke za dogovor o konkretnim koracima, koji će unijeti pozitivne promjene u učionice širom države.  

Obaveza je nadležnih obrazovnih vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da osiguraju jednako i kvalitetno obrazovanje za svu djecu, na nediskriminatoran i inkluzivan način. Postojeće podjele u obrazovnom sistemu su štetne za djecu i državu, te se moraju ukloniti. Od suštinskog je značaja zagovarati toleranciju, suživot i pomirenje, kako bi se odgojile uspješne buduće generacije građana i lidera BiH. 

 Ohrabrujuća je činjenica da je važnost problema diskriminacije, segregacije i politizacije u obrazovanju prepoznata od strane vlasti, te da će Konferencija nastaviti raditi na iznalaženju rješenja za ove probleme.

Iako će se rješavanje nekih pitanja pokrenuti i prije početka nove školske godine, želja nam je da 2015./2016. školska godina bude posvećena rješavanju problema u osnovnom obrazovanju. Posvećenost obrazovnih vlasti ovim pitanjima je od suštinske važnosti, ali i se akteri na lokalnom nivou, posebno školska uprava, učenici, roditelji i lokalne zajednice, moraju uključiti. Neophodno je da fokus svih bude usmjeren na djecu i njihovo obrazovanje.

Kao i do sada, Misija OSCE-a je spremna pružiti svaki vid podrške ministrima i ostalima u svim procesima koji doprinose nediskriminatornom i inkluzivnom  obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: