Ministarstvo provodi aktivnosti iz svoje nadležnosti, ali se moraju uključiti i drugi

Menprom

Grupa za čist zrak u potpunosti razumije rad i aktivnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice  i Vlade Tuzlanskog kantona, ali želi biti podrška i volonterski dati svoj doprinos da mjere zaštite zraka, ali i okolice u cjelini budu što efikasnije“ istakli su tokom današnjeg sastanka sa ministrom Hasanom Fehratovićem predstavnici „Grupe za čist zrak“.

Reha Centar

Tokom sastanka predstavnici Grupe su posebno akcentirali probleme lebdećih čestica u zraku koji su uzročnici brojnih oboljenja, visoke koncentracije polutanata u svim segmentima, kako u zraku, tako i u vodi i u zemlji, te su i problematizirali neosjetljiv i ignorantan odnos određenih privrednih subjekata – zagađivača prema interesima javnosti. Prije svega interesima građana koji žive u blizini tih privrednih subjekata. S tim u vezi predstavnici Grupe za čist zrak su se vrlo pohlavno izjasnili o korektnom i društveno odgovornom odnosu Fabrike cementa Lukavac, koja uredno odgovara na sve zahtjeve i molbe građana.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović i pomoćnik ministra Goran Mišić su ovom prilikom istakli da „ne postoje mjere i rješenja koja će „preko noći“ dati rezultate, ali da Ministarstvo već duži niz godina provodi niz mjera i aktivnosti, kako bi stanje u oblasti zaštite okolice bilo što prihvatljivije“. Jedna od tih mjera jesu i značajna finansijska sredstva koja se svake godine dodjeljuju Gradu Tuzla i općinama našeg kantona u cilju realizacije projekata iz oblasti zaštite okolice. Prije svega misli se na sredstva za proširivanje mreže  daljinskog zagrijavanja stambenih objekata, a značajna sredstva se svake godine izdvajaju i za održavanje i unaprijeđenje rada mjernih stanica za mjerenje kvalitete zraka.

Analizirajući prijedloge Grupe za izmjene Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka u našem kantonu, dogovoreno je da će opravdane i izvodive prijedloge i sugestije Ministarstvo vrlo rado i ubrzo ugraditi u tekst novog Plana. Također, istaknuto je da je u toku ove godine planirana i izrada registra zagađivača sa prijedlogom dugoročnih i kratkoročnih mjera, a ministar Fehratović je pozvao predstavnike Grupe da nominiraju svoje članove koji će biti uključeni u Radnu grupu za implementaciju kantonalnog plana zaštite okoliša TK.

Na zahtjev da se u Lukavcu instalira mjerna stanica za mjerenje BTX spojeva, pomoćnik ministra Mišić je rekao da je Ministarstvo imalo volju da postavi jedan ovakav analizator u već postojeću mjernu stanicu u Lukavcu, ali da je cijena analizatora bila ograničavajući faktor. S tim u vezi zaključeno je da bi bilo potrebno izvršiti dodatni pritisak na druge institucije i same zagađivače da pomognu nabavku jednog ovakvog uređaja.

Na kraju sastanka zaključeno je da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice radi monitoring kvalitete zraka na području našeg kantona (http://monitoringzrakatk.info/), ali da sve druge ustanove i institucije, na osnovu rezultata tog monitoringa trebaju planirati i poduzimati kratkoročne i dugoročne mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se kvalitet zraka znatnije popravio.

U ime Grupe današnjem sastanku su prisustvovali Džemila Agić, prof. dr. Nurka Pranjić, doc. dr. Abdel Đozić, Jakub Mohavkić i Goran Stojak.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara