Ministar Gazdić podržao CIVITAS projekat “Ja građanin” 

Spread the love
Menprom

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je posjetu  učenicima Srednje medicinske, Elektrotehničke i Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle, Razlog posjete jeste podrška CIVITAS projektu ,,Ja građanin. Projekat ,,Ja građanin” priprema učenike  za ulogu aktivnih, odgovornih i informiranih građana i građanki demokratskog društva uključenih u procese odlučivanja u njihovim zajednicama. Kroz praktičnu nastavu oni upoznaju organizaciju (vertikalnu i horizontalnu strukturu) vlasti, uče razlikovati nivoe/razine i grane vlasti, nadležnosti konkretnih institucija vlasti na svakom nivou/razini odlučivanja (donošenja javne politike) i mehanizme putem kojih građani i građanke mogu dio tih procesa odlučivanja o javnom interesu i zajedničkom dobru, te mehanizme putem kojih mogu zaštiti i zagovarati ostvarivanje svojih prava i sloboda.

Reha Centar

Ministar Gazdić je razgovarao sa učenicima na temu odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i drugim temama iz oblasti demokratije i ljudskih prava, te na koji način kroz resorno ministarstvo mladi mogu ostvarivati svoja prava. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade će kontinuirano pružati podršku mladim ljudima kroz razne projekte i aktivnosti.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara