Lukač – Kikanović: “Jačati međukomosku saradnju”

Spread the love
Rental Travel

Delegacija Kantonalne privredne komore Tuzla predvođena Nedretom Kikanovićem predsjednikom Komore. Boravila je u Novom Sadu na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Upriličena je posjeta zajedničkom izložbenom prostoru privrednika iz Bosne i Hercegovine među kojima su bili i privredni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Značajno je što je ove godine, a odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zemlja partner sajma u Novom Sadu, upravo Bosna i Hercegovina. Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Brčko Distrikta, organizovala je kolektivno izlaganje bh firmi na ovom sajmu.

Na sajmu su bili prisutni brojni predstavnici privrednih komora iz regije pa je posjeta sajmu bila prilika i za brojne kontakte, razgovore, susrete koji doprinose jačanju međukomorske saradnje. Jedna od najznačajnijih aktivnosti tokom boravka delegacije Komore iz Tuzle u Novom Sadu, jeste posjeta Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.

Dragan Lukač direktor RPK Novi Sad i Nedret Kikanović predsjednik KPK Tuzla, razgovarali su o aktivnostima vezanim za dosadašnju saradnju ocjenivši je izuzetno kvalitetnom. Kako se uvijek može i mora bolje, otvorene su teme o mogućnostima unaprješenja saradnje u narednom periodu, zajedničkim aktivnostima koje mogu doprinijeti povezivanju dvije izuzetno značajne regije, oduvijek dobro povezane.

Istaknuto je ovom prilikom kako je veoma značajno, u veoma teškim okolnostima u kojima funkcioniše komorski sistem u regiji, nastaviti i jačati međukomorsku saradnju, nastaviti pružati što kvalitetnije usluge privrednim subjektima članicama komorskog sistema, stvarati pretpostavke za što lakše, kvalitetnije i dugoročnije povezivanje privrednih subjekata iz regije Novi Sad i Tuzlanskog kantona.

Zajednički je stav direktora Lukača i predsjednika Kikanovića da se iz veoma teškog, ekonomski i svakako drugačije, delikatnog i kompleksnog aktuelnog momenta u kojem se nalazi privreda cjelokupne regije, može i mora izaći što čvršćim vezama među privrednicima, što kvalitetnijim zajedničkim projetkima, što jačom međukomorskom saradnjom kao sigurnom pretpostavkom za snažnu podršku privrednom razvoju. Izuzetno ugodna posjeta kod Dragana Lukača prvog čovjeka u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad okončana je dogovorom da se u narednom periodu poduzmu aktivnosti na organizovanju B2B susreta privrednika regije Novi Sad i Tuzlanskog kantona.

 
Inače, sajam u Novom Sadu, održava se do 19. maja. Učestvuje više od 1.500 izlagača iz 60 zemalja. Na zajedničkom izložbenom prostoru Bosne i Hercegovine, svoje proizvode i usluge predstavlja 28 kompanija iz poljoprivredno-prehrambene industrije: KUPRES – MILCH D.O.O. KUPRES, EKO SIR PUĐA D.O.O., MLJEKARA PAĐENI D.O.O., BIMAL D.D., MENPROM D.O.O. TUZLA, MADI D.O.O. TEŠANJ, PAVIĆ D.O.O. LIVNO, KLAS D.D. SARAJEVO, MLADEGS PAK D.O.O. PRNJAVOR, DUKAT D.O.O. JELAH – TEŠANJ, BIOFRUCTUS D.O.O., VITAMINKA AD BANJA LUKA, BOSNAPLOD D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH, FARMAVIT D.O.O., LJBILJE D.O.O. LJUBINJE, HERZEG MED D.O.O. TREBINJE, ELMAR D.O.O. TREBINJE, VITINKA AD KOZLUK, VINARIJA JUNGIĆ BANJA LUKA, BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ, VINA ZADRO D.O.O., HEPOK D.D. MOSTAR, BMB GROUP D.O.O., BRASS KOMERC D.O.O. BANJA LUKA, OPREMA OMO, OPTIMA GRUPA D.O.O. BANJA LUKA, GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA D.O.O. LUKAVAC i HI DESTILACIJA AD TESLIĆ.

aktuelno.ba /  Kantonalna privredna komora Tuzla

 

Komentari

Komentara