Lijekovi sa esencijalne liste na TK su neupitni

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Prilikom izrade nove liste, koja je danas stavljena van snage, učinjeno je nekoliko tehničkih grešaka, a pošto i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, a iz koga se finansira potrošnja lijekova sa Pozitivne liste, nije donesen, predloženo je da se Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona stavi van snage.

Reha Centar

Ovo znači da će građani i u narednom periodu ostvarivati sva prava na lijekove sa dosadašnje esencijalne liste, obzirom da je ovim van snage stavljena nova lista lijekova, koja je trebala stupiti na snagu 23.02.2015. godine.

Važno je napomenuti, da prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, potrošnja lijekova sa pozitivnih listi lijekova na Tuzlanskom kantonu u predhodnim godinama se kretala u prosjeku od 20% ukupnih sredstava u Finansijskim planovima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, dok se potrošnja prema Evropskim standardima u prosjeku kreće od 12% do 15%.

Također Vlada je danas donesenim Zaključkom zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u narednom periodu iznađu odgovarajuće mehanizme kontrole primjene Pozitivne liste lijekova u smislu njihovog odobravanja ili propisivanja i utroška sredstava, te da o tome mjesečno informišu Vladu Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara