Koordinacija boračkih Saveza TK: Demant određenih navoda iz emisije ˝Mreža˝ FTV

Spread the love
Rental Travel

Koordinacija boračkih Saveza Tuzlanskog kantona ovim putem želi informisati javnost o netačnosti određenih navoda koji su iznesni u emisiji „Mreža“, Federalne televizije, prvenstveno misleći na zapošljavanje boračke populacije u Rudniku mrkog uglja „Banovići d.d. Banovići.

Reha Centar

Treba istaći da je Rudnik mrkog uglja Banovići od 2004. godine do maja mjeseca 2017. godine u radni odnos primio 1529 novih radnika svih kategorija društva, od čega čak 836, ili 54% od ukupnog broja, su pripadnici boračkih kategorija, djeca šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i članovi njihovih porodica.

Želimo istaći da je Rudnik jedno od rijetkih privrednih društava koje je i nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini nastavilo da podržava one koji su za njenu odbranu najzaslužniji. Nažalost ovakvih preduzeća, kao što su Rudnici mrkog uglja Banovići je danas malo i zato ona zaslužuju da budu izdvojena i posebno istaknuta, a jedan od načina da im se svi pripadnici boračke populacije, okupljeni oko Koordinacija boračkih saveza Tuzlanskog kantona, zahvale sa najvišim priznanjem kao što je „Zlatna plaketa sa ljiljanom“ koju im je dodijelio Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona jednoglasnom odlukom svih 80 delegata na Skupštini održanoj 18.05.2017. godine.

Primjer RMU Banovići treba da bude podstrek i ostalim privrednim društvima, posebno društvima u većinskom državnom vlasništvu, da se prisjete branilaca, zahvaljujući čijem doprinosu u ratu i čijoj žrtvi danas ta društva mogu da posluju.

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, te pružanje prilike tim ljudima da rade i žive od svog rada, samo je mali vid vraćanja duga kojim su oni zadužili ovu državu.

 

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara